Czasami przypuszczam, że dobrzy czytelnicy są w jeszcze większym stopniu szczególnymi łabędziami ciemności niż dobrzy autorzy. Czytanie, w każdym razie, jest czynnością późniejszą niż pisanie: bardziej zrezygnowaną, bardziej kurtuazyjną, bardziej intelektualną. (Jorge Luis Borges)
Kategorie: Wszystkie | !NDEKS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z
RSS
sobota, 02 października 2010
Czesław Miłosz: Ale książki
Ale książki będą na półkach, prawdziwe istoty,
Które zjawiły się raz, świeże, jeszcze wilgotne,
Niby lśniące kasztany pod drzewem w jesieni,
I dotykane, pieszczone, trwać zaczęły
Mimo łun na horyzoncie, zamków wylatujących w powietrze,
Plemion w pochodzie, planet w ruchu.
Jesteśmy — mówiły, nawet kiedy wydzierano z nich karty
Albo litery zlizywał buzujący płomień.
O ileż trwalsze od nas, których ułomne ciepło
Stygnie razem z pamięcią, rozprasza się, ginie.
Wyobrażam sobie ziemię kiedy mnie nie będzie
I nic, żadnego ubytku, dalej dziwowisko,
Suknie kobiet, mokry jaśmin, pieśń w dolinie.
Ale książki będą na półkach, dobrze urodzone,
Z ludzi, choć też z jasności, wysokości.


[w:] Czesław Miłosz, Kroniki. Kraków 1988, s. 25.

Tagi: Miłosz
19:44, te.em , M
Link Komentarze (2) »
niedziela, 09 maja 2010
Maciej Gierszewski: Po godzinach *
W trakcie spotkania w Bystrzycy Kłodzkiej
młodzież zadawała pytania na karteczkach.
Wypomniał im to Adam na łamach
Przekroju skarżąc się, że pytany był nawet o preferencje seksualne.

Inauguracja kolejnej serii i trzecia wizyta Eugeniusza
w Kotlinie Kłodzkiej. Tym razem autor nie musiał
się już nikomu przedstawiać. Zauroczona młodzież pierwszej klasy 
w lądeckim liceum robiła sobie po spotkaniu pamiątkowe zdjęcia.

Marta po raz pierwszy w portowej trasie (dodajmy:
bardzo udanej). Otwartość Marty zaowocowała w Bystrzycy
bardzo osobistymi pytaniami: „Wierzy Pani w Boga?”,
„Czy jest Pani szczęśliwa?”, „Ma Pani dom?”.


* Autor przyznaje, że wszystkie słowa tego wiersza, ba! zdania całe, zaczerpnął ze strony: http://biuroliterackie.pl.


[w:] Maciej Gierszewski - "Luźne związki", Poznań 2010.

sobota, 10 kwietnia 2010
Zbigniew Herbert: Guziki
... i dymi mgłą smoleński las ...


[w:] Zbigniew Herbert: Rovigo. Wrocław 1992

Tagi: Herbert
13:44, te.em
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 15 marca 2010
Chodzę i pytam


Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 1. Całkowita kwota dotacji przekazana w latach 2004-2010 firmie Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w rozbiciu na poszczególne lata.
 2. Całkowita kwota dotacji przekazana w latach 2004-2010 firmie Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w rozbiciu na realizowane zadania.
 3. Całkowita wartość innych, niematerialnych form dotacji dla w/w firmy, ze szczególnym uwzględnieniem użyczenia /kosztu wynajmu lokalu przy pl. Teatralnym 5
 4. Pełna treść umowy lub umów, na podstawie której przekazano w/w dotacje.
 5. Podstawa prawna do zawarcia w/w umów.
 6. Pełna dokumentacja dot. rozliczenia przekazanych środków w w/w latach.
 7. Pełna specyfikacja oferty przetargowej pt. "KONTYNUACJA PROJEKTU TWORZONEGO PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ I BIURO LITERACKIE W LATACH 2009-2011 POD NAZWĄ PORT LITERACKI WROCŁAW" (nr ogłoszenia 384903)
 8. Pełna treść oferty otrzymanej od firmy Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w odpowiedzi na nr ogłoszenia 384903.
 9. Pełna specyfikacja oferty przetargowej pt. "ZAKUP 50 WYBRANYCH FRAGMENTÓW CYKLU PROGRAMÓW POEZJEM" (nr ogłoszenia 148358)
 10. Pełna treść oferty otrzymanej od firmy Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w odpowiedzi na nr ogłoszenia 148358.
 11. Informacja od jakich podmiotów i za jaką kwotę Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu kupowała fragmenty programów telewizyjnych w latach 2004-2010
 12. Informacja, w jakim zakresie i na jakich zasadach udostępniane były fragmenty zakupionych programów telewizyjnych (pkt.9) w dniu 11 marca 2010 roku.

Powyższe dane stanowią informacje publiczne, a w szczególności informacje wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. d i g w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie nie stanowią one tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ ze względu na udostępnianie majątku publicznego podmiotowi gospodarczemu, nie mogą takiej tajemnicy stanowić.


*


Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
Rynek - Ratusz 7/9
50-101 Wrocław

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 1. Całkowita kwota dotacji przekazana w latach 2004-2010 firmie Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w rozbiciu na poszczególne lata.
 2. Całkowita kwota dotacji przekazana w latach 2004-2010 firmie Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w rozbiciu na realizowane zadania.
 3. Całkowita wartość innych form dotacji dla w/w firmy, ze szczególnym uwzględnieniem przekazania/użyczenia/wynamu lokalu przy ul. Tęczowej 50a/9
 4. Pełna treść umowy lub umów, na podstawie której przekazano w/w dotacje.
 5. Podstawa prawna do zawarcia w/w umów.
 6. Pełna dokumentacja dot. rozliczenia przez Biuro Literackie przekazanych środków w w/w latach.

Powyższe dane stanowią informacje publiczne, a w szczególności informacje wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. d i g w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie nie stanowią one tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ ze względu na udostępnianie majątku publicznego podmiotowi gospodarczemu, nie mogą takiej tajemnicy stanowić.[Liczba dziennika WK UM we Wrocławiu: 532 (12 marca 2010)]

14:43, te.em , V
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 23 lutego 2010
Piotr Sommer: Duch zrozumienia

Ale żeby tak w ogóle
nie obchodzić siebie?


[w:] Piotr Sommer: Wiersze ze słów, Wrocław 2009, s. 41

Tagi: Sommer
01:22, te.em , S
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 15 lutego 2010
"Ogłoszenie"

Witam! Szukam pomocy, jestem utalentowanym poetą, piszę wiersze interesuję się poezją, sztuką malarstwem i jako młody chłopak chciałbym to gdzieś w Legnicy rozwinąć. Jeśli, są bądź istnieją takie osoby jak ja a mają dostęp do mediów literackich: proszę o pilny kontakt osoby które tym się tylko zajmują.

Z poważaniem
Bylikowski Dominik

Mogę również nauczyć pisać - wiersze! Najchętniej dziewczynę z takowymi zainteresowaniami


[Ogłoszenie powieszone w pobliżu Galerii Sztuki w Legnicy. Interpunkcja oryginalna. Imię i nazwisko zmienione.]

15:58, te.em , V
Link Komentarze (2) »
niedziela, 07 czerwca 2009
I ty zostaniesz Indianinem

Art. 125. 1. Po otrzymaniu protokołów wyników głosowania z wszystkich okręgów wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w skali kraju i stwierdza, które listy okręgowe komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów, a następnie dokonuje podziału wszystkich mandatów między komitety wyborcze odpowiednio do łącznej liczby głosów ważnych oddanych na listy okręgowe danego komitetu wyborczego oraz przystępuje do ustalenia liczby mandatów przypadających dla poszczególnych list okręgowych każdego z komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty, i przyznania tych mandatów konkretnym kandydatom.

2. W podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy okręgowe tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5 % ważnych głosów w skali kraju.

Art. 126. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych z protokołów, o których mowa w art. 123 ust. 1, sporządza zestawienie obejmujące liczbę głosów ważnych w skali kraju oraz głosów ważnych oddanych na listy okręgowe poszczególnych komitetów wyborczych we wszystkich okręgach oraz ustala wykaz komitetów wyborczych, których listy okręgowe spełniają warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2, oraz komitetów, których listy okręgowe nie spełniają tego warunku.

Art. 127. 1. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze w sposób następujący:

1) liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy okręgowe każdego z komitetów wyborczych dzieli się kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ilu posłów do Parlamentu Europejskiego jest wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) każdemu komitetowi wyborczemu przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych.

2. Jeżeli kilka komitetów wyborczych uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb uszeregowanych w podany sposób, a komitetów tych jest więcej niż mandatów do rozdzielenia, pierwszeństwo mają komitety wyborcze w kolejności ogólnej liczby oddanych głosów na listy okręgowe tych komitetów. Gdyby na listy okręgowe dwu lub więcej komitetów wyborczych oddano równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba okręgów wyborczych, w których na listy danego komitetu oddano większą liczbę głosów.

(…)

Art. 129. 1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu, ile mandatów przypada poszczególnym komitetom wyborczym, sporządza zestawienie obejmujące:

1) liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy okręgowe każdego z komitetów wyborczych, których listy okręgowe spełniają warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2, oraz

2) liczby głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe każdego z komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 1.

2. Na podstawie zestawienia, o którym mowa w ust. 1, Państwowa Komisja Wyborcza przystępuje do ustalenia liczby mandatów przypadających poszczególnym listom okręgowym. W tym celu, odrębnie dla każdego komitetu wyborczego, liczbę głosów ważnych oddanych na listę okręgową danego komitetu wyborczego kolejno w każdym okręgu mnoży się za każdym razem przez liczbę przypadających danemu komitetowi mandatów, a następnie tak otrzymany iloczyn dzieli się przez liczbę głosów ważnych oddanych we wszystkich okręgach na listy okręgowe tego komitetu wyborczego. Wartość liczby całkowitej (przed przecinkiem) uzyskanego w ten sposób ilorazu oznacza liczbę mandatów przypadających danej liście okręgowej.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do wszystkich list okręgowych danego komitetu wyborczego nie zostały rozdzielone wszystkie mandaty przypadające temu komitetowi, to pozostałe jeszcze do podziału mandaty przydziela się tym listom okręgowym tego komitetu, dla których wyliczone ilorazy wykazują po przecinku kolejno najwyższe wartości, uwzględniając także i te listy okręgowe, które nie uzyskały jeszcze żadnego mandatu.


Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 roku nr. 25. poz. 219)
Czytałem tu: www.blog.gwiazdowski.pl

17:44, te.em , V
Link Komentarze (1) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 31
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Zakładki: